بلاگ پتی فود لینک RSS

پیش از حمام بردن سگ ها!!!

پیش از حمام بردن سگ ها!!!

petifoodia 2017/02/25 0
پیش از حمام بردن، سگتان را قشو کنید وسایل قشو خود را آماده کنید. قطعا نمیخواهید در حین این کار، بروید دنبال ابزار قشو بگردید. قبل از این که کار را شرو...
ادامه مطلب
برچسب روی محصول چیست؟

برچسب روی محصول چیست؟

petifoodia 2017/02/01 0
برچسب روی محصول چیست؟برچسب روی محصول مهم ترین و ویژه ترین بخش هر محصول می باشد که تفاوت های یک محصول بی کیفیت را با یک محصول پریمیوم یا سوپر پریمیوم م...
ادامه مطلب
نژاد سگ آکیتا

نژاد سگ آکیتا

petifoodia 2017/01/30 0
" ودوستی عزیز و باوفا"مطیع، سازگار، حامیسگ های آکیتا، سگ هایی بزرگ، شجاع، مستقل و مهربان هستند. این نژادِ سرسخت، ممکن است در ارتباط با غریبه ها و سگ ه...
ادامه مطلب
گربه گوش گرد امریکایی

گربه گوش گرد امریکایی

petifoodia 2017/01/29 0
 "گربه گوش پیچی امریکایی "گربه ای با پوشش نرم و ریزش موی کمگربه های امریکن کرل (گوش پیچی امریکایی) ، حیوانات اهلی رایجی هستند ،  با این حال جالب است ت...
ادامه مطلب
نژآد ژرمن شپهرد

نژآد ژرمن شپهرد

petifoodia 2017/01/29 1
"رهبری با اعتماد به نفس و قابل اعتماد"وفادار، محافظ، متعهدسگ های چوپان آلمانی ورزشکار، مورد اعتماد و با استعداد هستند. این سگ های محافظ و گوش بزنگ، یک...
ادامه مطلب
مالاموت الاسکایی

مالاموت الاسکایی

petifoodia 2017/01/26 0
"سگ قطبی باوقار حمل سورتمه"   مستقل، اجتماعی، وفادارمالاموت های آلاسکا سگ‌های بزرگ بااراده، دوستدار تفریح، و قدرتمند هستند. این نژاد قطبی ارتباط خوبی ...
ادامه مطلب
معرفی بلکاندو غذای خشک سگ ها

معرفی بلکاندو غذای خشک سگ ها

petifoodia 2017/01/05 0
...
ادامه مطلب
ساخت چادر سرخپوستی برای گربه

ساخت چادر سرخپوستی برای گربه

petifoodia 2017/01/04 0
...
ادامه مطلب
طریقه ساخت اسکرچر گربه در منزل

طریقه ساخت اسکرچر گربه در منزل

petifoodia 2017/01/03 1
...
ادامه مطلب
پروپلن اوپتی استارت

پروپلن اوپتی استارت

petifoodia 2017/01/03 0
...
ادامه مطلب
این قسمت ساخت قلعه برای گربه ها

این قسمت ساخت قلعه برای گربه ها

petifoodia 2017/01/03 0
...
ادامه مطلب
ساخت کلبه باحال برای گربه های تو خونه

ساخت کلبه باحال برای گربه های تو خونه

petifoodia 2017/01/02 0
...
ادامه مطلب